MÓJ PLAN

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA MIEJSKA

Zamierzamy utworzyć Radę Kobiet wInowrocławiu, która będzie dedykowana organizacji wydarzeń mających na celu wspieranie i inspirowanie kobiet w naszym społeczeństwie. Rada będzie aktywnie angażować się w tworzenie unikalnych, dedykowanych wydarzeń, obejmujących obszary od rozwoju zawodowego po kwestie zdrowia i kultury. Pragniemy, aby te wydarzenia nie tylko integrowały społeczność kobiet, ale również przyczyniały się do budowania silnej sieci wsparcia. Powołanie Rady Kobiet stanowi zobowiązanie do tworzenia przestrzeni, w której kobiety będą mogły rozwijać swoje potencjały, wymieniać doświadczenia i inspirować się nawzajem.

TAK, to nie pomyłka, czas aby Inowrocław dołączył do elitarnego grona miast gdzie stawia się na zdrowie mieszkańców i wyższy komfort życia. Dzięki darmowej komunikacji zmniejszymy natężenie ruchu drogowego a co za tym idzie podniesiemy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Planujemy wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dla wszystkich pasażerów bez względu na wiek. Chcemy wspierać mobilność i zapewnić dostęp do różnych miejsc w mieście, poprzez zmianę organizacji ruchu autobusowego.  Stworzymy siatkę połączeń dostosowaną do potrzeb mieszkańców oraz zwiększymy częstotliwość kursów poprzez utworzenie centralnego węzła komunikacyjnego.

POWOŁANIE RADY KOBIET W INOWROCŁAWIU

BUDŻET OBYWATELSKI

Budżet Obywatelski na realizację projektów społecznych daje mieszkańcom Inowrocławia realny wpływ na część wydatków publicznych z budżetu miasta. To inowrocławianie wiedzą najlepiej jakie są ich potrzeby i oczekiwania wobec miasta.

W ramach naszej strategii, będziemy aktywnie nawiązywać partnerstwo z organizacjami pozarządowymi, aby wspólnie adresować potrzeby społeczności lokalnej. Pragniemy wspierać ich inicjatywy, biorąc pod uwagę różnorodne aspekty, od edukacyjnych po społeczne, przyczyniając się do tworzenia bardziej zrównoważonego otoczenia, a dzięki zwiększeniu budżetu dotacji na ten sektor będzie to umożliwione. Dla środowisk sportowych planujemy stworzenie programów wspierających rozwój młodych talentów, modernizację infrastruktury sportowej oraz organizację wydarzeń, które integrują społeczność poprzez zdrową rywalizację i aktywność fizyczną. W obszarze kultury zamierzamy współpracować z lokalnymi organizacjami, wspierając projekty artystyczne, festiwale, oraz inicjatywy edukacyjne. Chcemy promować różnorodność kulturową, umożliwiając mieszkańcom dostęp do inspirujących wydarzeń kulturalnych. Dążymy do budowania wspólnoty opartej na dialogu, wzajemnym szacunku i współpracy, a nasze wsparcie dla organizacji pozarządowych, środowisk sportowych i kulturowych jest kluczowym elementem tego założenia.

Przywrócenie klubów osiedlowych jako centra kulturalne dla mieszkańców, zapewni miejsca spotkań, integrację międzypokoleniową i rozwój różnych pasji i zainteresowań mieszkańców. Ponadto uwolnimy potencjał nowej części Solanek poprzez stworzenie dla mieszkańców Inowrocławia stref relaksu, rozrywki i aktywności fizycznej. To właśnie tam powstanie scena dla inowrocławskich grup muzycznych, tanecznych, kino letnie oraz strefa kibica, kryte lodowisko, które latem będzie miejscem dla rolkarzy i wrotkarzy, parkur, skatepark oraz profesjonalny plac zabaw. Wszystko w towarzystwie food trucków oraz strefy gastronomcznej.

Bazując na moim wieloletnim doświadczeniu i współpracy z osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami, chcę wdrożyć rozwiązania obejmujące kompleksowe doradztwo edukacyjne oraz zawodowe. Przełamywanie barier dzięki cyklicznym spotkaniom ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami

WSPÓŁPRACA I WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, ŚRODOWISK SPORTOWYCH I KULTUROWYCH

KLUBY OSIEDLOWE
NOWA WIZJA SOLANEK

 

POMOC DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wsparcie z budżetu miasta, dodatkowych patroli policji oraz instalacja kolejnych kamer w najbardziej newralgicznych punktach w Inowrocławiu. Zawiązanie szerszej współpracy z samorządami w celu poprawy bezpieczeństwa na inowrocławskich drogach. W porozumieniu z zarządami ogrodów działkowych planujemy zwiększyć bezpieczeństwo i komfort działkowców poprzez wprowadzenie programu monitoringu, dodatkowego oświetlenia i modernizacji parkingów.

Stworzenie klas profilowanych w tym sportowych i zawodowych odpowiadających zapotrzebowaniu na pracowników w firmach lokalnych. Takie rozwiązanie zapewni młodym ludziom lepsze perspektywy rozwoju zawodowego i fizycznego.

Regularne spotkania z mieszkańcami konkretnych osiedli i wspólnot mieszkaniowych będą dawać większe szanse  na lepsze zrozumienie potrzeb i wyzwań, przed jakimi stoją lokalne społeczności, a także na otwartą dyskusję z włodarzem miasta.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE

KLASY PROFILOWANE

CYKLICZNE SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI ZARZĄDÓW OSIEDLI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 

'Otwarty Gabinet' to inicjatywa, która ma na celu stworzenie przestrzeni, gdzie głos każdego mieszkańca będzie usłyszany i brany pod uwagę w procesie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju Inowrocławia. Stworzymy otwarte i dostępne miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli bezpośrednio przedstawiać swoje opinie, pomysły oraz potrzeby. Wierzymy, że otwartość i bezpośrednia komunikacja prezydenta z mieszkańcami są kluczowe dla skutecznego zarządzania oraz budowania wspólnoty opartej na zaufaniu i współpracy.

OTWARTY GABINET PREZYDENTA DLA INOWROCŁAWIAN

CENTRUM MEDIACJI PRZY SZKOŁACH

Naszym nadrzędnym celem jest aktywne rozwijanie umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Poprzez strategiczne partnerstwo z lokalnymi organizacjami, dążymy do stworzenia bardziej spójnego i harmonijnego środowiska edukacyjnego. Nasza misja obejmuje redukcję przemocy, a także skoncentrowanie się na poprawie ogólnej atmosfery w szkołach, tworząc przestrzeń sprzyjającą współpracy i wzajemnemu zrozumieniu. To ambitne przedsięwzięcie, którego sukces zależy od zaangażowania całej społeczności edukacyjnej.

Menu

Menu

Śledź mnie