KWW ARKADIUSZA FAJOKA ŁĄCZY NAS INOWROCŁAW

Stare Miasto, Toruńskie

Rąbin

Uzdrowiskowe, Nowe, Rąbin

Piastowskie, Solno, Szymborze, Mątwy 

Poniżej znajdą Państwo naszych kandydatów, na dane okręgi. Proszę kliknąć w przyciski poniżej by skutecznie nawigować do Państwa okręgu.

O nas

Niezależna i apolityczna grupa ludzi. Nasza energia, innowacyjne podejście i zaangażowanie w różnorodne inicjatywy sprawiają, że jesteśmy głosem przyszłości w lokalnej polityce, gotowym reprezentować i działać na rzecz dobra swojego miasta. Dodatkowo, nasze różnorodne doświadczenia i perspektywy sprawiają, że jesteśmy reprezentatywnym głosem dla całej społeczności, dbając o to, by żaden głos nie został pominięty.

ANNA SARNOWSKA

Z wykształcenia jestem technikiem-handlowcem. 
Od 2013r jestem certyfikowaną animatorką dla dzieci i młodzieży. Od 2017r. prowadzę działalność w naszym mieście Centrum Kreatywnego Rozwoju Hop-Bęc, w którym odbywają się kreatywne warsztaty dla dzieci i młodzieży. 

Jako radna stawiam na rozwój i potrzeby najmłodszych mieszkańców Inowrocławia.  Pragnę rozwijać ich pasję i marzenia. Razem możemy osiągnąć wiele dla naszych dzieci. 

DARIA KNASIAK

Jestem rodowitą inowrocławianką. Mam 34 lata.  

Kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku asystentki zarządu, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, a obecnie praca na stanowisku specjalisty ds. brand marketingu, pozwalają mi dostrzec rzeczy, jakich brakuje w naszym mieście. Zależy mi na rozwoju Inowrocławia tak, by młodzi ludzie nie wyjeżdżali stąd za pracą. 

Chciałabym również, by miasto było atrakcyjnym miejscem z wieloma ciekawymi możliwościami spędzania w nim wolnego czasu. 
Jako radna wykorzystam swoje doświadczenie zawodowe, jak i życiowe, by pomóc tworzyć w mieście miejsca, w których każdy mógłby spędzać wolny czas, czy rozwijać swoje pasje. 

 

KRZYSZTOF ŁASZKIEWICZ

Mam 68 lat.  Jestem bezpartyjnym, emerytowanym pracownikiem PGNiG – oddział w Inowrocławiu.

W latach 2014-2016 pełniłem funkcję Prezesa KSK Noteć – w tym czasie klub otrzymał awans i utrzymał się w I lidze. Ponadto jestem działaczem związkowym i nadal pasjonatem sportu. W 2004 roku wydana została encyklopedia koszykarska, której jestem autorem.

Moim mottem przewodnim jako radnego będzie hasło "Potrzeby i oczekiwania mieszkańców nad potrzebami partii i rządzących."

ZUZANNA KLIMEK

 Mam 23 lata i urodziłam się w Inowrocławiu.

Jestem osobą młodą i aktywną w społeczności - byłam wolontariuszem jednej z największych zbiórek na rzecz pomocy Ukraińcom. Od trzech lat współpracuję z Kujawsko-Pomorską Ligą Debat, gdzie uczę młode pokolenia, jak zabierać głos i brać czynny udział w dyskusjach.

Jako absolwentka studiów dziennikarskich chcę pokazać moc mediów i promować nasze lokalne biznesy.

Jako radna miasta będę chciała wykorzystać istniejącą już przestrzeń publiczną do stworzenia miejsc, gdzie inowrocławianie będą chcieli się gromadzić, tworzyć społeczność oraz się integrować.

Chciałabym być radną dostępną dla ludzi.

ARKADIUSZ FRĄTCZAK

 Mam 39 lat i mieszkam w Inowrocławiu.  Jestem fryzjerem.

Zawsze chętnie słucham opinii klientów na temat życia w Inowrocławiu i wiem, że wielu osobom brakuje miejsca do spotkań z przyjaciółmi i dobrej zabawy. Należałoby również bardziej wspierać naszych sportowców, aby miasto wróciło do sportowych lat świetności. Chciałbym, aby Inowrocław tętnił życiem i był przyjazny dla mieszkańców.

MICHAŁ WOJCIECHOWSKI

Urodziłem się w Inowrocławiu w 1999 roku.

Ukończyłem studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Mam kilkuletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej. Obecnie pracuję w gastronomii. Mam serce do dobrej włoskiej kuchni, ale przede wszystkim do mojego rodzinnego Inowrocławia, do którego zawsze wracam i jego teraźniejszość oraz przyszłość jest dla mnie ważna.

 

KAMIL KACZALSKI

Mam 35 lat i od urodzenia mieszkam w Inowrocławiu. Posiadam wyższe wykształcenie z zakresu zarządzania. Na co dzień pracuję w branży motoryzacyjnej w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Sport jest częścią mojego życia i nauczył mnie determinacji, dyscypliny i opanowania. Sukces i porażka nie są mi zatem obce.

Będąc radnym chcę wykorzystać dotychczas zgromadzone doświadczenie zawodowe jak i sportowe do pracy na rzecz Inowrocławia i jego mieszkańców.

 

Okręg nr 1  

STARE MIASTO, TORUŃSKIE

DOMINIKA OLEJNICZAK– BEMBNISTA

Inowrocław jest moim rodzinnym miastem.

Od ponad dwudziestu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą w jednej ze szkół podstawowych. Bliskie mi są potrzeby i zainteresowania młodych ludzi, dlatego jako radna chciałabym przyczynić się do stworzenia w naszym mieście dogodnych warunków kształcenia i rozwoju poprzez stworzenie klas profilowych i sportowych, nowych kierunków studiów, aby młodzi ludzie chcieli zostać w naszym mieście.

Chciałabym stworzyć  atrakcyjne miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania swoich zainteresowań dla młodszych i starszych mieszkańców. Pragnę też być głosem kobiet naszego miasta.

RAFAŁ LEWANDOWSKI

Mam 49 lat. Jestem  rodowitym inowrocławianinem.

W latach 2006-2018 skutecznie pełniłem funkcję radnego Rady Miejskiej Inowrocławia.  

Jako przedstawiciel Rady Miejskiej będę dążył do poprawy jakości dróg i chodników, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedli, promowania Inowrocławia, stworzenia klas profilowych i sportowych w szkołach, poprawy warunków lokalowych mieszkańców, przywrócenia klubów osiedlowych, wdrożenia programów wspierających młode talenty, modernizacji obiektów sportowych.

Doświadczenie zdobyte w pracy zawodowej oraz samorządzie chciałbym wykorzystać w dalszych działaniach dla dobra naszego miasta.

JUSTYNA KUKUŁA

Mam 40 lat. W Inowrocławiu mieszkam od siódmego roku życia.
Od ponad dwóch dekad moja praca zawodowa jest ściśle związana z sektorem produktów
i usług finansowych.

Angażuję się w realizację projektów unijnych, które dają możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych w celu finansowania lokalnych projektów.

Rozumiem potrzeby i wyzwania, przed którymi stają mieszkańcy naszego miasta. Pragnienie budowania wspierającej się społeczności motywuje mnie do działania na rzecz Inowrocławia.
Jako radna pragnę skupić się na identyfikacji i zaspokojeniu potrzeb naszych mieszkańców oraz realizacji ważnych przedsięwzięć i inicjatyw. Z zaangażowaniem i otwartością na dialog pragnę współtworzyć przyszłość Inowrocławia, słuchając i reagując na głos każdego mieszkańca.

DAWID JASIŃSKI

Mam 36 lat i od urodzenia związany jestem z Inowrocławiem.  

Posiadam wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania i organizacji sportu. Od dziewięciu lat jestem trenerem UKS AP Reiss Inowrocław i pięć lat pełnię funkcję prezesa tego klubu. Dodatkowo zajmuję się logistyką.

Posiadam zdolności organizatorskie, jestem przedsiębiorczy, zawsze gotowy do działania i skory do wszelkiej współpracy.

Jako radny chcę mieć realny wpływ na rozwój sportu i rekreacji w naszym mieście.

KAMIL WYCIECHOWSKI

Urodziłem się w 1984r w Inowrocławiu.  

Z zawodu jestem technikiem mechanikiem pojazdów samochodowych. Obecnie pracuję w inowrocławskiej firmie zajmującej się produkcją lameli. Będąc do  tej pory obserwatorem życia społecznego i politycznego, widzę potrzebę zmian. Chciałbym się przyczynić do rozwoju naszego miasta i do polepszenia infrastruktury.

WIKTOR ZIELIŃSKI

W tym roku kończę 25 lat. Jestem związany z Inowrocławiem od urodzenia. Spędziłem na morzu ponad 2 lata.

Dzięki pracy jako ratownik na inowrocławskich basenach, poznałem realia tych obiektów. Obecnie kończę studia zaoczne na Akademii Morskiej w Szczecinie.

Jako radny zamierzam przyczynić się do tego, że powroty po studiach do Inowrocławia to będzie zwyczaj, nie rzadkość.

AGATA HARENDA

Mam 39 lat i mieszkam w Szymborzu. Ukończyłam Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. W ostatnim czasie pracowałam jako koordynator eksportu i importu.

Jako radna pragnę koncentrować się na potrzebach mieszkańców Inowrocławia. Chciałabym aktywnie współpracować z lokalną społecznością i słuchać opinii mieszkańców. Pragnę być głosem ludzi, pracując dla ich dobra i rozwoju wspólnoty lokalnej.

IZABELA STĘPNIEWSKA

Jestem czterdziestosześcioletnią inowrocławianką.

Całe swoje życie zawodowe związana jestem z sektorem finansowo-bankowym, w którym specjalizuję się w kwestiach związanych z zapewnieniem zgodności działania z przepisami prawa i bezpieczeństwem informacji.

Chcę, aby Inowrocław stał się miejscem, gdzie młodzież może rozwijać swoje pasje, a wszyscy mieszkańcy znajdą przestrzenie do wspólnego spędzania czasu i integracji. Jako radna będę się angażować w tworzenie inicjatyw, które sprzyjają dynamicznemu rozwojowi miasta oraz zapewniają równowagę między tradycją a nowoczesnością.

 

Okręg nr 2 

PIASTOWSKIE, SOLNO, SZYMBORZE, MĄTWY

SEBASTIAN PISKADŁO

Urodziłem się czterdzieści lat temu w Inowrocławiu. 

Posiadam wykształcenie techniczne i biznesowe z zakresu informatyki oraz zarządzania
i marketingu.

Od sześciu lat pełnię funkcję Prezesa Fundacji Sensuo zaangażowanej w pomoc dzieciom
z niepełnosprawnościami i ich rodzinom.

Jako kandydat na radnego chcę skupić się na poprawie dostępności i jakości usług społecznych, zwłaszcza tych dedykowanych rodzinom i dzieciom wymagającym wsparcia oraz skutecznie przyczynię się do rozwoju i poprawy życia inowrocławian.

Moim celem jest budowanie Inowrocławia jako miasta przyjaznego rodzinom, wspierającego rozwój edukacji i zdrowia, a także promującego aktywność społeczną i wolontariat.

PIOTR BEMBNISTA

Mam 45 lat. Od dwudziestu lat mieszkam w Inowrocławiu.

Pracuję jako ekonomista w specjalności marketing i badanie rynku. Swoje życie zawodowe związałem z Prawem Zamówień Publicznych zarówno w sektorze publicznym (organizowanie przetargów), jak i prywatnym (przystępowanie do przetargów). Ostatnie lata swojej pracy poświęcam branży drogowej.

Jako radny chciałbym wykorzystać swoją wiedzę, aby wdrożyć rozwiązania związane z budżetem obywatelskim, remontem i budową nowych dróg przystosowanych dla osób z niepełno sprawnościami.

KATARZYNA KRÓLIKOWSKA

Mam 44 lata. Jestem rodowitą inowrocławianką.

Ukończyłam politologię i zarządzanie sprzedażą. Prawie siedem lat temu, w wyniku wypadku komunikacyjnego, stałam się osobą niepełnosprawną. Od tego momentu działam na rzecz tego środowiska.

Moim celem jest budowanie bardziej sprawiedliwej i dostępnej społeczności dla wszystkich. Chciałabym, aby Inowrocław był miastem, w którym każdy ma równy dostęp do oferowanych zasobów, usług i możliwości. Będę wspierać inicjatywy, które eliminują bariery architektoniczne, komunikacyjne, a przede wszystkim społeczne.

Mam doświadczenie w walce o siebie i chcę być głosem ludzi, którzy często nie są słyszani.

 

KATARZYNA KUBIAK

Urodziłam się 34 lata temu w Inowrocławiu. 
Pracuję jako technik farmaceutyczny. 
Jestem osobą empatyczną, tolerancyjną oraz wspierającą innych i  chciałabym to wykorzystać  dla dobra naszego miasta. 
Jako radna postaram się zadbać o więcej atrakcji dla dzieci, jak i dla dorosłych. Zależy mi, żeby jak najwięcej młodych zostało w Inowrocławiu, a nie wybierało okoliczne miasta. Głowę mam pełną pomysłów, jednak pragnę wsłuchać się również w głos mieszkańców.

MONIKA KOCIUK

Mam 43 lata. Jestem pracownikiem sektora handlu.

Zdecydowałam się zostać kandydatką na radną, ponieważ chcę aktywnie angażować się w działania na rzecz rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców. Wszyscy możemy być silnym głosem dla zmian, które chcemy zobaczyć w naszym mieście i społeczeństwie.

Jako przyszła radna będę dążyć do tego, aby Inowrocław stał się również miejscem rozwoju dla młodzieży.
 

ADRIAN PIWEK

Urodziłem się w 1992 r. w Inowrocławiu.

Mam wykształcenie z zakresu finansów i zarządzania, podatków i doradztwa podatkowego oraz nauk społecznych.  

Od wielu lat jestem honorowym krwiodawcą.

Obecnie pracuję na stanowisku inspektora referatu finansowego w Urzędzie Gminy. Jestem zawsze aktywny na rzecz społeczności lokalnej, gdyż interesuje mnie los zwykłych mieszkańców Inowrocławia oraz realne rozwiązywanie ich problemów.

BARTŁOMIEJ STANISZ

Jestem trzydziestoośmioletnim przedsiębiorcą specjalizującym się w branży IT. Od czternastu lat mieszkam w Inowrocławiu.

Moje credo życiowe to uczciwość, innowacyjność i zaangażowanie społeczne.

Od wielu lat działam na rzecz społeczności lokalnej w obszarze edukacji, szkolę uczniów w dziedzinie IT. Działam społecznie w klubie sportowym Cuiavia.

Jako radny planuję skupić się na wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości, promowaniu edukacji technicznej oraz rozwoju infrastruktury miejskiej.
 

 

DOROTA ZAWADZKA

Mam 44 lata i jestem rodowitą inowrocławianką. Od ponad 20 lat jestem zawodowo związana z sektorem bankowym.

Moje doświadczenie zawodowe nauczyło mnie, jak istotna jest umiejętność współpracy z ludźmi. Słuchanie i zrozumienie są kluczowe dla skutecznej pracy na rzecz społeczności.

Jako radna będę stawiać na transparentność działań i otwartość na potrzeby mieszkańców. Gwarantuję zaangażowanie w dialog i konsultacje społeczne. Moje główne cele obejmują tworzenie bezpiecznego, przyjaznego i zrównoważonego środowiska dla naszych rodzin oraz wspieranie inicjatyw społecznych.

 

Okręg nr 3  
Nowe, Stary Rąbin

ZBIGNIEW OPERACZ

Mam 37 lat i urodziłem się w Inowrocławiu i na stałe do dziś jestem od zawsze z nim związany .
Zdobyłem wykształcenie wyższe na kierunku zarządzenie firmą obecnie jestem długoletnim pracownikiem firmy Baumit -producentem materiałów budowlanych.Jestem szczęśliwym ojcem dwóch synów i kochającej żony .
Moja pasują od zawsze to sport od jakiegoś czasu głównie piłka ręczna ale kocham też wędkarstwo i rybactwo śródlądowe .
W młodości Radny Młodzieżowej Rady Miasta Inowrocławia. Ukończyłem Technikum Ekonomiczne w Inowrocławiu gdzie w młodym wieku w tej szkole i po za murami tej szkoły aktywnie udzielałem się społecznie .
 
 

ZOBACZ MOJĄ SYLWETKĘ

ARKADIUSZ FAJOK

DANIEL KONRAD KUJAWA

Mam 40 lat, urodziłem się w Inowrocławiu.

Na co dzień służę Polsce jako żołnierz zawodowy Wojska Polskiego. Jestem też ratownikiem medycznym.

Dzięki mojej interpelacji w 2018 roku Weterani mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej – tym samym miasto Inowrocław dołączyło do grona miast wspierających Weteranów.

Jako radny chciałbym wprowadzić bezpłatne przejazdy komunikacją miejską.

DARIA KUKUŁA

Mam 30 lat. Jestem rodowitą inowrocławianką i lokalną patriotką.

Posiadam tytuł doktora nauk społecznych. Z zawodu i pasji jestem psychologiem.

Od blisko sześciu lat prowadzę działalność gospodarczą. Zawodowo zajmuję się między innymi  pracą z seniorami i osobami z problemami neurologicznymi oraz wspieraniu ich rodzin. To, co nas łączy, to miłość do Inowrocławia i pragnienie, by było jak najlepszym miejscem do życia dla wszystkich jego mieszkańców.

Moim priorytetem jako radnej będzie tworzenie i wspieranie inicjatyw, które sprzyjają seniorom i osobom niesamodzielnym oraz poprawiają jakość ich życia. Chcę, aby nasze miasto było miejscem przyjaznym dla osób w każdym wieku, gdzie każdy może czuć się bezpiecznie.

MARCIN SKONIECZKA

Mieszkam w Inowrocławiu od dzieciństwa.

Jestem magistrem wychowania fizycznego i dumnym założycielem Akademii Piłkarskiej Soccer, która stała się miejscem, gdzie młode talenty rozwijają swoje umiejętności i pasję do piłki nożnej. Jako nauczyciel i trener dzieci każdego dnia dostrzegam potencjał i marzenia naszej młodzieży. Jestem człowiekiem, który zawsze szuka rozwiązań.

Chcę wykorzystać moją energię i doświadczenie, by wspólnie tworzyć przestrzeń, w której każde dziecko będzie miało szansę na rozwój, a każdy mieszkaniec poczuje, że jego głos ma znaczenie.

PAULINA MARIA KOWALIK

Mam 38 lat. Od urodzenia mieszkam w Inowrocławiu.

Od sześciu lat działam charytatywnie na rzecz dzieci z niesprawnościami. Współtworzę charytatywne wydarzenia.  

Jako radna chciałabym aktywnie zabiegać o poprawę jakości życia osób
z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, a także zadbać o aktywność naszych seniorów.  Jako kandydatka na radną miasta będę angażować się w tworzenie inicjatyw, które zintegrują nasze miasto.

MAGDALENA HEŁMINIAK

Mam 42 lata. Pracuję w sektorze handlu. Codziennie mam okazję spotykać się z mieszkańcami Inowrocławia przy okazji ich drobnych zakupów. To stwarza możliwość do bacznego obserwowania i wsłuchania się w potrzeby zwykłych mieszkańców.

Zdecydowałam się na start w wyborach do rady miejskiej, ponieważ chciałabym udowodnić, że każdy z nas ma wpływ na swoje otoczenie i może starać się współtworzyć lepszą przyszłość. Razem możemy tworzyć dogodne warunki do życia dla młodych osób.

MONIKA BAKSALARY-SPERKOWSKA

Mam 42 lata. Jestem inowrocławskim przedsiębiorcą.

Jako radna będę starała się skutecznie pozyskać i w 100 % wykorzystać środki unijne na rzecz promocji miasta, a także  jego rozwoju turystycznego. Zajmę się również promocją lokalnych zespołów sportowych i artystycznych. Będę aktywnie zabiegała o wsparcie dla przedsiębiorców i poprawę bezpieczeństwa. Jako radna będę postulować o obniżenie podatków i opłat w naszym mieście. Ważne będą dla mnie kobiece inicjatywy i ich rozwój.

Okręg nr 4  Rąbin

Menu

Menu

Śledź mnie